Categories

Accueil > Publications > FANAZAVANA

18 janvier 2018
Admin

FANAZAVANA

français Malagasy

Naheno tamin’ny manodidina izahay fa toa misy fiantsoana fivoriana momba ny Zones Economiques Spéciales (ZES na Faritra ara-toekarena manokana) hono androany ao Antananarivo ary misy resaka momba ny fanasana na fanatrehan’ny solontena maromaro –n’ny Fikambanana TANY (Collectif TANY). Koa tianay ny manambara ampahibemaso fa sady tsy nahaheno vaovao momba izany fivoriana izany izahay no tsy nandefa solontena amin’izany fihaonana izany na iray aza.

Parisy, faha – 17 janoary 2018
Ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy.