Categories

Accueil > Newsletter > Newsletter n° 22 MG

23 mars 2013
Admin

Newsletter n° 22 MG

English français Malagasy

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Tolagnaro
: Inona no antony nampidirana am-ponja ny mpikambana ao amin’ny FAGNOMBA ?

<span lang=EN-US
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Ny fikambanana
FAGNOMBA dia fantatra hatramin’ny taona 2010 fa mitaky ny hampiharana ny rariny
sy hitsiny eo amin’ny fanomezana onitra ireo olona namoy ny taniny izay
ampiasain’ny orinasa QMM, Qit Minerals Madagascar, rantsan’i <span
style='text-transform:uppercase'>Rio Tinto, ho an’ny fitrandrahana
fasimainty ao Tolagnaro, faritra Anosy, any atsimo atsinanan’i Madagasikara.

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Nandrity
ny herinandro izay niantomboka ny 11 marsa 2013 teo no voasambotra tao Tolagnaro
(Fort-Dauphin) ary nampidirina am-ponja ny mpikambana ao amin’ny fikambanana
FAGNOMBA miisa 15 eo eo, anisan’izany ny filohany Perle Zafinandro Fourquet.
Nohamarinin’ny fianankaviany fa mbola samy migadra izy ireo izao.

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Inona
no niampangana azy ireo ? Inona no antony nampidirana azy am-ponja ? Noho izy
sahy nanao fihetsiketsehana sy naneho fitakiana momba ny onitra takalon’ny
taniny ve ?

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Miangavy
ny tompon’andraikitra any amin’ny faritra sy eo anivon’ny foibe izahay mba
hanome fanazavana aingana momba izao fisamborana sy fitanana am-ponja ny
mpikambana sy mpiandraikitra ao amin’ny fikambanana FAGNOMBA izao, na hanafaka
azy ireo avy hatrany.

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Tsindrinay
manokana ny tokony hanajana an-tsakany sy an-davany ny zo fototr’izy ireo
amin’ny maha-olom-pirenena azy, ny fahalalahany hilaza hevitra sy hanao
fihetsiketsehana, ny fahafahany

<span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Parisy, faha-17
marsa 2013

font-family:"Times New Roman","serif"'>Ny Collectif pour la Défense des Terres
Malgaches – TANY

font-family:"Times New Roman","serif"'>===

<span lang=EN-US
style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>FANAMBARANA

<span lang=EN-US
style='font-size:12.0pt;line-height:115%'>Ny Fikambanana FAGNOMBA ao amin’ny
Faritra Anosy dia manao izao fanambarana manaraka izao, noho ny zava-misy eto
amin’ny Faritra.

line-height:115%'>Hatramin’ny nijoroan’ny fikambanana dia tsy nitsahatra
nanampy sy nanoro hevitra ary niara-niasa tamin’ireo izay nikatsaka ny
tombotsoan’ny vahoaka sy ny Faritra ny FAGNOMBA. Voafaritra mazava ao amin’ny
Sata mifehy ny fikambanana rahateo izany.

line-height:115%'>1/ Tsy nanoso-bohon-tànana izay rehetra tonga nanantona azy
ny FAGNOMBA, noho ny fahatsapany ny fisian’ny tsindry hazo lena sy ny
fahaverezan-jo ary ny fanjazakana misy eto amin’ny Faritra. Ohatra
amin’izany :

-18.0pt'>-<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'> 
Ny Mpanjono, ny
Vahoaka eny Maroamalona sy Sakasazy, Ireo tanora mitady asa eto amin’ny
faritra, ireo Mpiasan’ny Ladoany voaroaka, ireo Mpiasan’ny Jovena Mandena
voaroaka, Ireo Vahoaka eny Ampasy Nahampoana sy Mandromondromotra, ny Vahoaka
eny Sainte-Luce, Ny Vahoaka any Manantenina ary tsy hadino koa ny any
Ranomafana.

line-height:115%'>2/ Niady izahay ny mba hananan’ny Société Civile ato amin’ny
Faritra ny fiandrianany mba hahitan’ireo fikambanana mitambatra ao anatin’ny
tombotsoa amin’izany, mbola be ny ezaka ao anatin’io.

line-height:115%'>3/ Na dia nisy aza ny fandrahonana sy ny ramatahora dia sahy
nijoro niatrika vava-basy sy grenady mandatsa-dranomaso izahay noho ny
tombotsoam-bahoaka.

line-height:115%'>Koa ankehitriny, manoloana ny fanenjehana miharo habibiana
ataon’ny Gendarmerie eto Tolagnaro ny FAGNOMBA, ny fitoriana fa namaky ny
biraon’ny CENI-T Sy nangalatra fitaovana toy ny : Ecran plat,
Imprimante, Disques durs 3
, izay efa hita ny iray tamin’ireo telo tao
amin’ny biraon’ny CENI-T ihany.

line-height:115%'>Dia hoy izahay hoe :

 • line-height:115%'>Ampahibemaso no anambaranay ho ren-tany sy ho
  ren-danitra fa tsy tompon’andraikitra tamin’ny zava-nitranga tao amin’ny
  CENI-T ny fikambanana FAGNOMBA. Ny FAGNOMBA dia maniry koa raha maniry ny
  hahatanterahan’ny fifidianana eto amin’ny tany sy ny fanjakana malagasy.
 • line-height:115%'>Manamafy izahay sy manameloka ny tsy fanajana ny
  zon’olombelona sy ny hasin’ny maha olona manoloana ny habibiana sy
  herisetra ataon’ny groupement-ny Gendarmerie eto Tolagnaro
  <span
  style='font-size:12.0pt;line-height:115%'> :

-18.0pt'>Ø 
Fisamborana sy
fidarohana mpikambana Fagnomba tany Amborabao, Farafara Vatave, tamin’ny 06
marsa 2013 amin’ny 3 ora maraina, ka Gendarme 29 no tany ary ny 13 amin’ireo
dia nidaroka azy avokoa. Mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly izy hatramin’izao.
Marihina fa vehivavy izy io, ary na ny fisamborana an’i Tokanono
aza tsy natao hoatran’ny nahazo azy.

-18.0pt'>Ø 
Fisamborana
narahina herisetra ho an’ireo mpikambana FAGNOMBA izay naneho ny heviny ka nilahatra
nitaky ny famoahana ireo namany nogadraina. Niseho izany ny Alakamisy faha-14
Marsa teo tamin’ny 11 ora maraina nanoloana ny lapan’ny tanana.

 • Mitaky
  izahay ny hamoahana ireo namanay any am-ponja, fa fantatra fa tsy meloka
  izy ireo fa fanendrikendrehana no itazonana azy any.
 • Manao antso
  avo amin’ny haino aman-jery rehetra eto Tolagnaro, fa fantatray ny
  fahendrenareo sy ny fahatahoranareo koa, mba vakio ny fanambaranay ary
  omeo vaovao marina ny vahoaka malagasy.

Ho famaranana
dia mankahery ireo namana rehetra voasambotra sy isika vahoaka ato amin’ny
Faritra Anôsy, namana mpitolona FAGNOMBA, fa mbola mitohy ny tolona ary tsy
hifarana izany raha tsy mandresy ny FIFAGNOMBANTSIKA .

 Tolagnaro,
faha 18 Marsa 2013

 Ny
Filoha lefitra

 
 

Andefasana :

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ireo CST avy aty amin’ny Faritra Anôsy

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ireo CT avy aty amin’ny Faritra Anôsy

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Lehiben’ny faritra Anôsy

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Filohan’ny Délégasiona Manokana ny Tanàna ny
Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Filohan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany
eto Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Procurreur de la République eto Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Filohan’ny Société Civil ato amin’ny Faritra
Anôsy

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ireo Ray aman-dreny Mijoro eto Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny fikambanan’ny Cadre de l’Anôsy

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny Haino aman-jery rehetra eto Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny fikambanan’ny tanora avaram-pianarana eto
Tolagnaro

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Ny fikambanana mivondrona ao amin’ny FAGNOMBA

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;
line-height:normal'>- 
Isika vahoaka eto Tolagnaro

font-family:"Times New Roman","serif"'>