Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-81

24 octobre 2017
Admin

Filazam-baovao faha-81

English français Malagasy

HO AN’NY FANAFAHANA TSY MISY HATAKANDRO AN’Andriamatoa RALEVA

Ny faha-3-n’ny volana Oktobra 2017 no voasambotra sy naiditra am-ponja hiandrasany ny fitsarana azy (« détention préventive ») Andriamatoa RALEVA, izay mpikambana ao amin’ny « Justice et Paix » sy ao amin’ny Sampana any amin’ny faritry ny Observatoire Indépendant des Droits Economiques Sociaux et Culturels à Madagascar (OIDESCM na ny Sehatra Fanaraha-maso Mahaleotena ny Zo ara-toekarena sy sosialy ary kolotsaina) izay arindran’ny CRAAD-OI, noho izy sahy nandray fitenenana nangataka teo amina fivoriana ny hampisehoana ny mponina ireo taratasim-panjakana ofisialy manome alàlana ny mpandraharaha sinoa hiverina hanao ny fitrandrahana volamena ao amin’ny kaominina misy azy ao Vohilava. Nasain’ny Ben’ny Faritra sy ireo mpiandraikitry ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (ONE) najanona io fitrandrahana io teo aloha satria tsy nanana ny alalàna rehetra ilaina sady nampiasa fitaovana mitovy tsy misy valaka amin’ny volavelona (mercure), izay tena mitera-doza goavana ho an’ny rano sy ny tany manodidina ary ny fahasalaman’ny mponina manamorona ny fitrandrahana. Mampiahiahy ny fahamarinam-pototry ny antony nisamborana an’Andriamatoa RALEVA – fisolokiana ho Lehiben’ny Distrika – satria nanatrika io fivoriana nandraisan’Andriamatoa RALEVA fitenenana io ny Lehiben’ny Distrika.

Taorian’ny nitazonana azy tany am-ponja dia nametraka fangatahana ny hamoahana azy amin’ny fomba vonjimaika ny mpisolo vava azy. Ankoatr’izay dia nisy fanambaràna maro sy taratasy antso avo an-jatony nangataka ny fanafahana tsy misy hatakandro ary tsy misy fepetra nalefan’ny CRAAD-OI sy ireo mpiara-dia aminy toy ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy, Amnesty International, Frontline Defenders ary ny Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire.

Amin’izao Andriamatoa RALEVA miatrika ny andro faha-18 any am-ponja izao, no nahafantaranay fa
- Araka ny didy laharana faha-147 taminy faha-13-n’ny volana Oktobra 2017, dia nandà ny fangatahana fanafahana vonjimaika an’Andriamatoa RALEVA ny Chambre de détention preventive ;
- Ankoatr’izay dia tsy misy daty voatondro na ho an’ny fakàna am-bavany azy na ho an’ny fitsaràna azy.

Ny tsy fisian’ny fanazavàna nomena momba ny anton’izany rehetra izany, dia mampiseho ny tena finiavan’ny tompon’andraikitra voakasika hanasazy an’Andriamatoa RALEVA, noho izy nampiasa ny zony hiteny sy ny zony hahazo vaovao sy fahalalàna, ary hamono ny hetsika rehetra ataon’ny vondron’olona monina manodidina manohitra ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ataon’ireo mpanjary sinoa.

Amin’izao fotoana mavaivay izao, dia
- Manainga ireo tompon’andraikitra manam-pahefana amin’izany izahay hanatanteraka ny andraikiny amin’ny fanajàna sy fiantohana ny fanatanterahana ny zo fototr’i Andriamatoa RALEVA ary hampitsahatra ny loza mananontanona ny toe-pahasalamany efa marefo mety ho ateraky ny zava-misy amin’ny fiainana any am-ponja  ;
- Manao antso avo amin’ny olona manam-panahy rehetra, amin’ny fikambanana izay miasa amin’ny fanandratana ny zon’olombelona sy ny fanajàna ny rariny sy hitsiny eo amin’ny fiaraha-monina, mba hijoro hanamafy ny tolona ho an’ny fanafahana an’Andriamatoa RALEVA, izay nosokajian’ny Amnesty International ho “voafonja noho ny heviny” (prisonnier de conscience)

Mahakasika antsika rehetra ny zava-manjo an’Andriamatoa RALEVA, tsy noho izy voatana any am-ponja noho ny tsy rariny ihany, fa satria koa ny Fahafahany hanana hevitra sy haneho izany dia Fahafahantsika rehetra koa. Toy ny manjo ireo olona 4 avy any Miadanandriana-Ampefy voatana any am-ponja noho izy ireo niaro ny taniny, dia ny zo fototr’isika rehetra sy ny fahamendrehatsika no voarohirohy.

20 Oktobra 2017

- Amin’ny anaran’ny Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) : Randriamaro Zo, Mpandrindra ; craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
- Amin’ny anaran’ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy -Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY : Rakotondrainibe Mamy, Filoha ; patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info