Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-68

9 février 2017
Admin

Filazam-baovao faha-68

English français Malagasy

TSY FANAJANA NY LALANA SY NY ZO FOTOTRY NY MPONINA MANODIDINA NY TOERAM-PITRANDRAHANA NOHO NY FAMELANA HO MATY MANOTA IREO MPANDRAHARAHA AO AMIN’NY TETIKASA FITRANDRAHANA VOLAMENAN’NY SINOA AO AMBALADARA, DISTRIKAN’I MANANJARY

Nilaza mazava ny fanoherany ny famerenana ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ataon’ny mpandraharaha sinoa ny fokonolona ao amin’ny fokontany Ambaladara, distrikan’i Mananjary nandritry ny hetsi-bahoaka nataony ny faha-20 septambra 2016 ka niafara tamin’ny fampiatoan’ny Lehiben’ny Faritra ny asa fitrandrahana. Heno anefa izao fa niverina nitrandraka volamena ireo mpandraharaha nanomboka tamin’ny 25 desambra 2016.

Tao amin’ny fanambaràny taminy 10 oktobra 2016 ny CRAAD-OI dia efa nametraka fanontaniana matsilo momba ny fipetraky ny manam-pahefana manoloana ilay fitrandrahana volamena izay mitohy mandindon-doza noho ny fampiasàn’ny mpandraharaha sinoa fitaovana mitovy dia mitovy amin’ny volavelona, ireto mpandraharaha anefa tsy mbola nahazo hatramin’ny androany ny alalana tsy maintsy ananana momba ny fitrandrahana sy ny tontolo iainana.

Ireo manam-pahefana momba ny Fahasalamana ao amin’ny faritra koa dia nisafidy ny hangina sy tsy hihetsika, na dia fantany tsara aza fa miahaka eo ambanin’ny vokatra tena ratsy ateraky ny volavelona ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana. Ny volavelona izay poizin-kozatra tena manimba tanteraka ny fivoarana sy fiasan’ny ati-doha sy ny rafi-kozatra fototra, indrindra ho an’ny vehivavy mitondra vohoka sy ny zazakely..Fanampin’izany, ny volavelona koa mety hihanaka anatin’ny rivotra amin’ny fomba midadasika ka miteraka famindràna ny fandotoana ankapobeny amin’ny tamba-tontolo iainana, trondro, vorona sy biby mampinono ary ny fitambaran’ny zotra rehetra mankamin’ny sakafo.

Io fisehoan-javatra io dia mampiseho mazava ny hagoavan’ny famelàna ireo mpandraharaha sinoa sy ireo sakaizany avy ao an-toerana ho maty manota, na eo aza ny hetsika fitarainan’ny mponina ao an-toerana. Vao maika mampanahy ny fandehan-javatra noho ny zava-misy manodidina ankehitriny misy fifanolanana henjana eo amin’ny fiaraha-monina mifandray amin’ny asa famoretana ataon’ny herim-pandaminana taorian’ny tranga fitsaram-bahoaka nisesy tato ato tao amin’ny distrikan’i Mananjary.

Manoloana ireo fanitsakitsahana tsy an-kitsahatra ny lalàna sy ny zon’olombelona fototry ny fokonolona monina eny amin’ny manodidina ataon’ny mpandrahara ao amin’ny tetikasa sinoa fitrandrahana volamena izao, dia miantso ireo ankolafin’olona voakasika rehetra ny fikambanana manasonia ity fanambaràna ity mba hanatsoaka lesona amin’ny zava-niainana vao tsy ela teo amin’ny tetikasa sinoa fitrandrahana harena an-kibon’ny tany amin’ny andaniny, ary avy amin’ny fiakatry ny hetsika fitsaram-bahoaka amin’ny ankilany, ka hampitshatra ny famelana ho tsy maty manota ireo olom-bitsy akaiky ny fitondràna manoloana ny tsy rariny iainan’ny fokonolona any ifotony iharan’ny tsindry hazo lena ataony. 

Ny CRAAD-OI sy ny fikambanana miaro ny Tany, Collectif TANY, dia mampahatsiahy ny manam-pahefana any amin’ny ambaratonga samihafa fa izy ireo no tompon’andraikitra amin’ny fiarovana, fanajàna ary fampiharana ny zon’olombelona fototra, ary i Madagasikara dia nankato ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny Fifanarahana tao Minamata momba volavelona izay mikendry ny hanafoanana ny fampiasàna azy amin’ny fitrandrahana volamena. Mamporisika ny manam-pahefana hihaino ny feon’ny fokonolona any ifotony voakasika izany sy hihantoka ny fahazoana avy amin’izy ireo ny fanekena an-kahalalahana, mialoha ary amim-pahazavàna tanteraka mialohan’ny hametrahana tetikasa fampiasam-bola eo amin’ny faritra iainany na inona izany tetikasa izany na inona. 

09 janoary 2017

Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI)craad.madagascar@gmail.com, https://fr-fr.facebook.com/craadoi/

Fikambanana miaro ny TANY malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY 
patrimoine.malgache@yahoo.fr, http://terresmalgaches.info, www.facebook.com/TANYterresm...