Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-143

9 septembre 2020
Admin 2

Filazam-baovao faha-143

français Malagasy

TSY TOKONY HOSAZINA AMIN’NY FAMELANA NY ORINASA M.L.S.G. HO TSY MATY MANOTA NY FOKONOLONA AO VOHILAVA – MANANJARY

Nanomboka ny volana aogositra 2018, dia nametraka fitoriana ny orinasan’ny Mac Lai Sime Gianna (MLSG) any Vohilava any amin’ny distrikan’i Mananjary tany amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika ny solontenan’ny vondrom-piarahamonina voakasiky ny fitrandrahana volamena ary nitaky ny fanakatonana tanteraka ny toerana fitrandrahana volamena an’ity orinasa ity sy ny fanesorana ireo milina fitrandrahana avy ao amin’ny reniranon’i Isaka.

Ny anton’izany fitarainana izany dia ny fiverenan’ity orinasa tsimatimanota ity niasa, na teo aza ny fihetsiketsehana fanoherana an’ilay fitrandrahana volamena izay niafara tamin’ny fanidian’ny polisin’ny fitrandrahana (Police des Mines) ilay toerana tamin’ny 30 Desambra 2017. Mampalahelo anefa fa nofoanana tamin’ny fotoana farany, ary tsy notanterahana mihitsy mandrak’androany , ny fihaonana nokasaina natao tamin’ny Tale-paritry ny harena ankibon’ny tany Fianarantsoa ny 9 oktobra 2018, ho valin’izany fitakiana izany

Ny zava-nitranga tany Vohilava farany izao dia mampiseho amintsika fa na eo aza ny antso nataon’ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fokonolona voakasiky ny Fanambaràna nataon’izy ireo ny 15 Oktobra 2018, dia mahazo tombotsoa hatrany amin’ny fomba tsimatimanota tanteraka manitsakitsaka ny zo fototry ny fokonolona izay tsy raharahiana hatrany ny feony ny orinasa Mac Lai Sime Gianna (MLSG). Niverina niasa tamin’kalalahana tanteraka tokoa mantsy ny orinasa M.L.S.G. na eo aza ny fiatraikan’ny asany tena ratsy tokoa tamin’ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny fiveloman’ny mponina eo an-toerana, izay efa navoitra matetika. Ankoatr’izany, nanambara ny orinasa fa manana ny alàlana rehetra ilaina amin’ny fitrandrahana, na eo aza ny manjavozavo manodidina io lafiny io tamin’ny taona 2018, sy ny fisalasalana lehibe izay mbola mitohy mikasika ny fomba mety ho nahazoany azy.

Ireo fikambanana manasonia ity Fanambaràna ity dia nanamafy ny fiangaviana maika ny governemanta mba

  • hijery ireo fitakiana ara-drariny sy ireo zo fototry ny fokonolona ao Vohilava, ary hampitsahatra ny maha-tsimatimanota ny orinasa M.L.S.G. amin’ny fanakatonana tanteraka ny asa fitrandrahana volamena ataon’ity orinasa ity, izay tsy mandray anjara rahateo amin’ny fampandrosoana ny faritra, fa mifanohitra amin’ny filazan’ny mpanohana azy ny zava-misy ;
  • hampiditra hatrany ao amin’ny politikan’ny fampandrosoana amin’ny ambaratonga rehetra sy amin’ny sehatra rehetra, ny fitsipika iraisam-pirenena mifandraika amin’ny zo ho amin’ny fampandrosoana, izay zon’olombelona tsy azo foanana ho an’ny Malagasy rehetra, ao anatin’izany ny fitsipiky momba ny fakàna ny faneken’ireo vondrom-piarahamonina voakasik’izany ankahalalahana , sy am-pahafantarana feno, mialoha ary mandritry ny tetikasa samihafa, ho fanajàna ny fanomezan-toky nataon’ny Fanjakana Malagasy tamin’ny alàlan’ny fankatoavana ireo fanekena samihafa ep amin’ny sehatra rejionaly sy iraisam-pirenena mifandraika amin’ny zon’olombelona, singanina manokana amin’izany ny Sata afrikanina momba ny zon’ny olombelona sy ny vahoaka ary koa ny ny Fifanekena iraisam-pirenena momba ny zo ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina ;
  • hanatsara ny fiheverana ny tombotsoan’ny mponina sy ny fanomezan-danja ny zon’olombelona amin’ny ankapobeny manoloana ny fihetsiketsehana mihamaro ataon’ny ny mponina any amin’ny faritra samihafa eto amin’ny firenena noho ny fitotongan’ny fari-piainan’ny vondrom-piarahamonina marefo ;
  • Hanao hetsika maika mba tsy hiharan’ny velikibay ireo vondrom-piarahamonina ireo, satria vao maika mety hampitombo ny olana izany, ao anatin’ny toe-draharaha tena efa sarotra miantraika amin’ny mponina any an-toerana noho ny vokadratsin’ny krizy ara-pahasalamana COVID 19.

4 septambra 2020

Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) : craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info

Plate-Forme Nationale des Organisations de la Société Civile de Madagascar – VOIFIRAISANA (PFNOSCM/VOIFIRAISANA) plateformeosc@gmail.com ; Facebook : Pfnoscm Madagascar