Categories

Accueil > Newsletter > FILAZAM-BAOVAO faha-126 (MG)

9 juillet 2019
Admin 2

FILAZAM-BAOVAO faha-126 (MG)

FILAZAM-BAOVAO faha-126
Fikambanana TANY Miaro ny tany Malagasy / Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY

LOZA GOAVANA INONA NO HISEHO VAO HANAPA-KEVITRA NY HAMPITSAHATRA TANTERAKA NY TETIKASA BASE TOLIARA NY MANAM-PAHEFANA ?

Ireo loza mananontanona mifandray amin’ny radioaktivite (radioactivité) mivoaka avy ao amin’ny toeram-pitrandrahana ilmenita sy zirkaona (zircon) ary riotila (rutile) avy ao amin’ny fasimainty ao Ranobe dia anisan’ireo antony lehibe tanisain’ny vondron’ny mponina izay manohitra efa an-taonany maro ny tetikasa fitrandrahana fasimainty Base Toliara -n’ny orinasa aostralianina Base Resources.

Makarenin-tsofina ny fahanginan’ny tompon’andraikitra ao amin’io tetilkasa io eto Madagasikara. Mampiseho tsy firaharahiana mihitsy ilay olana ny manam-pahefana eo anivon’ny faritra sy ny firenena. Tsy azo ekena intsony izany fa sao mampidi-doza ny mponina.

Efa nisy fampitandremana nampitain’ny fikambanana avy ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena tamin’ny hafatra nalefa ho an’Andriamatoa isany Filohan’ny Repoblika malagasy, Praiministra ary Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratezika tamin’ny faha-28-n’ny volana Marsa 2019 (1), rehefa nampahafantarina ny besinimaro ny vokatry ny fandalinana mialoha mikasika ny maha-mety ny fitrandrahana ny fasimainty ao Ranobe. Tamin’ny fanambarana nanakoako ren-tany sy ren-danitra nataon’ny mpiandraikitra ny orinasa mantsy dia tsy nasiany teny mihitsy ireo filazàna tamin’ny fomba hoatry ny niafinafina tao anatin’ny rakitra navoakan’ny orinasa foibeny Base Resources fa ny zirkaona anatin’ny fasimainty ao Ranobe dia misy ioraniaoma (uranium) sy taoriaoma (thorium) izay miteraka radioaktivite ambony sanda ka hanakana ny fanondranana ireo vokatra any Etazonia sy Japon.(2)

Tamin’ny volana Aprily 2019, ny Profesora Stephan Narison dia mbola nandefa fampitandremana an-gazety ho an’ny manam-pahefana sy ny daholobe mikasika ny loza mety ho ateraky ny radioaktivite amin’ny mponina sy ny tontolo iainana raha trandrahana ny fasimainty ao Ranobe (3). Araky ny vokatry ny asa fikarohana nataon’ny ekipa ao amin’ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) eto Madagasikara (4) ny mahatonga io loza io dia ny fisian’ny Taoriaoma 232 anatin’ny fasimainty ao Ranobe, izay miakatra ho 10.600 ka hatramin’ny 10.700 Bekerela (Bequerel)/isaky ny kilao ny fiasan’ny radioaktivite ao aminy rehefa tonga eny ambonin’ny tany ka mifandray amin’ny rivotra. Izany sanda izany dia ambonin’ny fetra 10.000 Bekerela (Bequerel)/isaky ny kilao voalazan’ny Birao iraisampirenena momba ny angovo atômika (Agence internationale de l’énergie atomique – AIAE) fa zakan’ny vatan’ny olombelona. Azo antoka izany fa io sandan’ny radioaktivite ambony io dia hisy fiantraikany amin’ny mponina, amin’ireo karazam-biby tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ary amin’ny tontolo iainana voajanahary ao Ranobe sy ny manodidina.

Tamin’ny taona 2014 no nisy fandalinana siantifika (5) nataon’ny mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’i Toliara sy Antananarivo nanipika fa avo dia avo ny sandan’ny ioraniaoma sy taoriaoma hivoaka ao Ranobe ka tena mitaky « fandraisana fepetra fiarovana hentitra » mba tsy ho tandidomin-doza amin’ny « aretina omamiadana sy ny fananana takaitra avy any an-kibon-dreniny » ireo mpiasa mifandray mivantana amin’ireo akora ireo, toy ny mpanatanteraka ny asa fitrandrahana, sy ny mponina manodidina.

Satria ny fomba iasàn’ny ioraniaoma sy taoriaoma dia amin’ny alàlan’ny rano izay lotoiny sy ny vovoka anaty rivotra izay tafiditra anatin’ny olombelona, dia na ireo olona manaiky ny tetikasa fitrandrahana amin’izao fotoana izao aza mety ho tratry ny aretina mahery sy mety hanana olana ahavoa ny taranany noho io fandehan-javatra io.

Mety hisy fifandraisany amin’io zavatra io ve ny antony nahatonga ny orinasa Base Toliara tsy nanaiky hampiseho an’ilay mpanao gazety avy amin’ny Mongabay ny Fanadihadiana mikasika ny fiantraikan’ny tetikasany eo amin’ny tontolo iainana sy ny mponina (étude d’impact environnemental et social), satria tsy tiany ho fantatry ny besinimaro ? (6)

Ny fanamaivanana sy tsy firaharahiana ny loza mitatao amin’ny mponina amin’ireo faritra manodidina sy ny finiavan’ny mpanandratra io tetikasa io hanohy foana ny asan’ity tetikasa fitrandrahana ity, na inona na inona fiatraikan’izany, dia tokony hitarika ny olompirenena rehetra mitandro ny fanajàna ny etika, (ny fanaovana ny Tsara sy ny Marina) sy ny mpiaro ny zon’olombelona rehetra, hangataka ny fampitsaharana io tetikasa fitrandrahana io dien’izao. Manoloana ny fanatonan’ny loza lehibe mandindona izay fonosin’ny asa fitrandrahana ny ilmenita sy ny zirkaonina ary ny riotila hataon’ny tetikasa Base Toliara, dia manao antso avo sady maika amin’ny tompon’andraikitra mahefa izahay izay manasonia ity fanambaràna ity
- mba hampijanona ny firaisana tsikombakomba amin’ny finiavan’ny mpanandratra ity tetikasa ity hanohitohina ny zon’ny fokonolona voakasik’izany asa fitrandrahana izany ho salama sy hiaina, izay adidin’ny governemanta ny mitandro azy,
- sy mba handray ny andraikitra izay mipetraka aminy amin’ny fampitsaharana tanteraka ity tetikasa fitrandrahana mampidi-doza ity.

5 Jolay 2019

CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien :
craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY:
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info, www.facebook.com/TANYterresm...RAKITRA NANOVOZAN-KEVITRA :

(1) Quelques questions brûlantes sur l’étude de préfaisabilité du projet Base Toliara : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

(2) Toliara Project PFS confirms status as a world-class mineral sands development : https://www.baseresources.com.au/wp...

(3) Voir l’article du journal NyGazetiko du 30 avril 2019 Namotsipotsitra zava-doza mety hateraky ny fasimainty

(4) Randrianandrasana et al. 2014. Characterization by gamma (γ) emissionspectroscopy of the ilmenitesand ore radioactivity fromRanobe, Toliara, citée par Carver Edward dans "Madagascar mine ignites protests, community division", Mongabay, 2 july 2019

(5) Présentés à la 9ème conférence internationale HEPMAD17 (octobre 2017) à l’Académie Malgache et publiés sur le site : http://www.slac.stanford.edu/econf/... de l’Université de Stanford-Californie.

(6) Carver E. "Madagascar mine ignites protests, community division", Mongabay, 2 july 2019 : https://news.mongabay.com/2019/07/m...