Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletter

Newsletter

Dernière mise à jour le mercredi 15 novembre 2017.


Filazam-baovao faha-81

HO AN’NY FANAFAHANA TSY MISY HATAKANDRO
AN’Andriamatoa RALEVA
Ny faha-3-n’ny volana Oktobra 2017 no voasambotra sy naiditra am-ponja hiandrasany ny fitsarana azy (« détention préventive ») Andriamatoa RALEVA, izay mpikambana ao amin’ny « Justice et Paix » sy ao amin’ny Sampana any amin’ny faritry ny Observatoire Indépendant des Droits Economiques Sociaux et Culturels à Madagascar (OIDESCM na ny Sehatra Fanaraha-maso Mahaleotena ny Zo ara-toekarena sy sosialy ary kolotsaina) izay arindran’ny CRAAD-OI, (...) (lire la suite)

Admin | 24.10.2017 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter n° 81 [ENG]

FOR THE IMMEDIATE RELEASE OF MR RALEVA
On 03 october 2017, Mr RALEVA, member of the group ’Justice et Paix’ and the regional branch of the Independent Observatory of Economic, Social and Cultural Rights in Madagascar (OIDESCM) coordinated by the RSCDA-IO/CRAAD-OI, had been arrested and put under preventive detention in Mananjary because he dared to ask for the official documents authorizing a Chinese company to resume its gold mining project, which had been stopped earlier by the Head of (...) (lire la suite)

Admin | 24.10.2017 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter n° 81

POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DE Mr RALEVA
Le 03 octobre 2017, Mr RALEVA, membre du groupe Justice et Paix et de l’antenne régionale de l’Observatoire Indépendant des Droits Economiques, Sociaux et Culturels à Madagascar(OIDESCM) coordonné par le CRAAD-OI, a été arrêté et mis en détention préventive à Mananjary parce qu’il avait osé demander à voir les papiers officiels autorisant des opérateurs chinois à reprendre une exploitation aurifère arrêtée auparavant par le Chef de Région et l’ONE dans sa commune (...) (lire la suite)

Admin | 21.10.2017 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-80

MIADANANDRIANA – AMPEFY
EFA-MIANAKA NAIDITRA AM-PONJA EFA DIMY VOLANA IZAO
NOHO NY FIAROVANY NY TANINY
Niarahan’ny maro nahita tany amin’ny gazety tamin’ny volana Mey 2017 fa nisy fandroahana mponina zato mahery sy fandravàna trano 26 tany Miadanandriana ao amin’ny kaominin’Ampefy, nateraky ny fahatongavan’ny herim-pamoretana nanatanteraka didim-pitsaràna nivoaka tamin’ny taona 1985 tany ho any.
Sendra niara-nametraka fangatahana titra ireo mpiara-monina tao an-tanàna tamin’izany fotoana izany no (...) (lire la suite)

Admin | 17.10.2017 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-79

FanambaranaTSY AZO EKENA NY FANENJEHENA IREO MPIARO NY ZON’NY FOKONOLONA VOAKASIKY NY FITRANDRAHANA VOLAMENA TSY ARA-DALANA ATAON’NY MPITRANDRAKA SINOA IZAY MIVERINA INDRAY AO AMIN’NY DISTRIKAN’I MANANJARY
Tamina fanambarany maro hatramin’ny volana ôktôbra 2016, ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement) dia niampanga ireo fanitsakitsahana ny lalàna sy ny zon’Olombelona fototra mahakasika ireo mponina amoron’ny vinan’asa fitrandrahana volamenan’ny (...) (lire la suite)

Admin | 16.10.2017 | Pas de commentaires | Newsletter

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.