Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletter

Newsletter

Dernière mise à jour le vendredi 26 mai 2017.


Newsletter 56 [ENG]

Dear friends
Could you sign then disseminate this petition launched by the organisation Vona-n’ny Tia Tanindrazana to save Madagascar farmers and citizens land at Soamahamanina, please?
The Malagasy authorities granted a mining permit to a Chinese company for gold extraction, when negative impacts are numerous, among them the endemic forest destruction mentioned here.
THE ENVIRONMENTAL PERMIT GRANTED TO THE COMPANY JIUXING MINES S.A.R.L FOR ITS MINING PROJECT IN SOAMAHAMANINA IS NOT (...) (lire la suite)

Admin | 5.07.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-56

Tompokolahy sy Tompokovavy
Raha sitrakao, dia soniavo sy aparitaho ity fitakiana mangataka fanohanana amin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia naparitaky ny fikambanana Vona-n’ny Tia Tanindrazana ity mba hiarovana ny tanin’ny tantsaha sy olompirenena malagasy ao Soamahamanina, azafady.
Nomen’ny tompon’andraikitra malagasy alalana hitrandraka volamena ny orinasa sinoa, nefa marobe ny fiantraika ratsin’izany, anisan’izany ny fahapotehan’ny alatsy manam-paharoa volaza eto.
TSY EKENA NY FANOMEZANA ALALANA (...) (lire la suite)

Admin | 5.07.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter 55 [ENG]

THE ENVIRONNEMENTAL PERMIT GRANTED TO THE COMPANY JIUXING MINES S.A.R.L FOR ITS MINING PROJECT IN SOAMAHAMANINA IS NOT ACCEPTABLE
The civil society organisations that have signed the present Declaration express their solidarity with and full support of the rejection by the local population of the gold mining project of JIUXING MINES S.A.R.L. in Soamahamanina, following the meetings and exchanges of their representatives since Tuesday 21 June 2016 with the established Refusal Committee of (...) (lire la suite)

Admin | 27.06.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter 55 [FR]

NON AU PERMIS ENVIRONNEMENTAL DELIVRE A LA SOCIETE JIUXING MINES S.A.R.L EN VUE DE L’EXPLOITATION MINIERE
A SOAMAHAMANINA
Les organisations de la société civile signataires de cette déclaration expriment leur solidarité et leur soutien total au refus par la population locale du projet d’exploitation d’or de la société JIUXING MINES S.A.R.L. à Soamahamanina, suite aux rencontres et échanges de leurs représentants avec le Comité de Refus de l’exploitation aurifère depuis le mardi 21 juin.
Depuis (...) (lire la suite)

Admin | 27.06.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-55

TSY EKENA NY FANOMEZANA ALALANA ARA-TONTOLO IAINANA
NY ORINASA JIUXING MINES S.A.R.L HITRANDRAKA HARENA
AN-KIBON’NY TANY AO SOAMAHAMANINA Ny fikambanana ao amin’ny firaisamonim-pirenena izay manao sonia eto ambany, dia maneho ny firaisankina sy ny fanohanany tanteraka ny fanoheran’ny vahoaka any an-toerana ny tetikasa fitrandrahana volamena izay ataon’ny orinasa JIUXING MINES S.A.R.L ao Soamahamanina, taorian’ny fihaonany sy fifanakalozan’ny solontenany tamin’ny Komitin’ny Fanoherana ny (...) (lire la suite)

Admin | 26.06.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

... | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.