Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletters

Newsletters

Dernière mise à jour le mardi 19 février 2019.


Filazam-baovao faha-93

Ny amin’ilay lalàna laharana faha-2017-046 andraiketana ny fisahanana araka ny lalàna ny fanoratan-tany sy fananan-tany izay nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) fa misy andininy maro tsy mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana
Rahoviana no hiverina ho dinihin’ny Solombavam-bahoaka eo amin’ny Antenimieram-pirenena io lalàna io taorian’ny fanovàna tsy maintsy hisy noho ny filazan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana HCC fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny andininy sivy (...) (lire la suite)

Admin 2 | 30.04.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Fampitam-baovao faha-92

TSY EKENA NY FANOSIHOSENA NY ZO ARA-DALANA SY ARA-DRARIN’IREO MPONINA AO SALAZAMAY TOAMASINA - MADAGASIKARA

Fintina
Fianakaviana ampolony ao Salazamay - Toamasina, no nanomboka nanaraka ny fombafomba fahazoana titra fananan-tany amin’ireo tanim-panjakana izay efa najarian’izy ireo ampilaminana tsy nisy mpanelingelina. Ireo dingana maro narahan’izy ireo, izay mifanaraka amin’ny didy aman-dalàna sy ny fitsipim-pintantanana, dia efa nandroso (...) (lire la suite)

Admin 2 | 30.04.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 92

NON A LA VIOLATION DES DROITS LÉGAUX ET LÉGITIMES DES HABITANTS DE SALAZAMAY – TOAMASINA - MADAGASCAR

Résumé
Des dizaines de familles habitantes de Salazamay à Toamasina ont entamé des procédures d’acquisition de titres fonciers sur les terrains du domaine privé de l’Etat qu’ils ont occupés paisiblement et mis en valeur. Leurs longues démarches, en accord avec les dispositions légales et administratives, sont bien avancées et ont parfois abouti à un (...) (lire la suite)

Admin 2 | 30.04.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 91 [ENG]

The Special Economic Zone law : a gateway to land grabbing in Madagascar
Continuing its action in defence of Malagasy lands and for a reasonable and sustainable management of natural resources, the TANY Collective is willing to carry on keeping the debate going about the Special Economic Zones (SEZ ). The issue is so important that it deserves that all Malagasy citizens have the opportunity to know the various aspects and consequences of the project and bring their opinion, their remarks (...) (lire la suite)

Admin 2 | 4.04.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-91

NY LALÀNA MAHAKASIKA NY FARITRA ARA-TOEKARENA MANOKANA (ZES),
VARAVARANA MISOKATRA HO AN’NY FANGORONAN-TANY ETO MADAGASIKARA
Eo am-panohizana ny asany fiarovana ny tany Malagasy sy fibanjinana fitantanana mirindra sy maharitra ny harena voajanahary ananan’ny firenena ny Fikambanana miaro ny Tany, dia te-hanohy hanetsiketsika sy hamatsy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny Faritra Ara-toekarena Manokana (ZES). Mavesa-danja loatra mantsy ny lokan’ady ka mendrika ny hanompanan’ny olompirenena (...) (lire la suite)

Admin 2 | 15.03.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

... | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.