Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletters

Newsletters

Dernière mise à jour le vendredi 5 octobre 2018.


Newsletter n° 88 [ENG]

THE DNI METALS MINING PROJECT IN VOHITSARA, MADAGASCAR,
MUST REALLY BE STOPPED !
Summury :
Landowners impacted by the Graphite Exploration Mining Project in Ambatolampy - Vohitsara, Brickaville District, have filed a complaint with the Toamasina District Court demanding the termination of DNI Metals’ mining operations. The verdict of the Court of First Instance classifies the request of the owners as "unwelcome," whereas the history of the facts documented and the text of the "interim (...) (lire la suite)

Admin | 4.02.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-89

FANAZAVANA
Naheno tamin’ny manodidina izahay fa toa misy fiantsoana fivoriana momba ny Zones Economiques Spéciales (ZES na Faritra ara-toekarena manokana) hono androany ao Antananarivo ary misy resaka momba ny fanasana na fanatrehan’ny solontena maromaro –n’ny Fikambanana TANY (Collectif TANY). Koa tianay ny manambara ampahibemaso fa sady tsy nahaheno vaovao momba izany fivoriana izany izahay no tsy nandefa solontena amin’izany fihaonana izany na iray aza.
Parisy, faha – 17 janoary 2018
Ny (...) (lire la suite)

Admin | 18.01.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 89

CLARIFICATION
Ayant eu vent d’une réunion sur les Zones Economiques Spéciales qui se tiendrait ce jour à Antananarivo dont l’invitation mentionnerait l’invitation ou la présence de plusieurs représentants du Collectif TANY, nous tenons à déclarer publiquement que nous n’avons pas été informés et n’aurons aucun représentant à cette réunion.
Paris le 17 janvier 2018
Le Collectif pour la défense des terres malgaches - (...) (lire la suite)

Admin | 18.01.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 88

LE PROJET MINIER de DNI Metals à Vohitsara à Madagascar
DOIT VRAIMENT ETRE ARRETE !
Résumé :
Des propriétaires de terre impactés par le projet minier d’exploration du graphite à Ambatolampy - Vohitsara, district de Brickaville, ont déposé une plainte auprès du tribunal de Toamasina pour demander l’arrêt des opérations minières de la société DNI Metals. Le verdict du tribunal de première instance qualifie la requête des propriétaires de « malvenue » alors que l’historique des faits documentés et le texte (...) (lire la suite)

Admin | 15.01.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-87

Tompokolahy, Tompokovavy,
Faly miarahaba anao tratry ny taona vaovao izahay ary mirary ny soa sy ny fahombiazana hanenika ny taona 2018 manontolo.
Hampisandratra ny rariny sy ny hitsiny anie ary hampitombo ny fanajàna ny zo fototry ny Malagasy eo amin’ny maha-olona ary indrindra eo amin’ny tany ivelomany ny taona 2018.
Faly koa mizara aminao ny fanambaràn’ny mpanatrika ny fivoriana nokarakarain’ny Fikambanana TANY teto Parisy tamin’ny fandalovan’i Clovis RAZAFIMALALA taty Eoropa, raha (...) (lire la suite)

Admin | 10.01.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

... | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.