Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletter

Newsletter

Dernière mise à jour le vendredi 26 mai 2017.


Newsletter 59 [ENG]

ENVIRONMENTAL RISK RELATING TO WATER IN THE SOAMAHAMANINA GOLD-BEARING OPERATION PROJECT
The statement by civil organisations about the Soamahamanina gold mining project questions the delivery by the National Environment Office (NEO) of an environment license to the JIUXING Mines SARL Company (1). Besides the various reactions seen in the media, the NEO General Manager wanted to answer Collective Tany (2). But a number of dark areas still remain, particularly on water issues.
The gold (...) (lire la suite)

Admin | 11.09.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter 59 [FR]

DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX LIES A L’EAU
DANS LE PROJET D’EXPLOITATION AURIFERE
DE SOAMAHAMANINA
La déclaration d’organisations de la société civile contre le projet d’exploitation aurifère à Soamahamanina remet en cause la délivrance du permis environnemental par l’Office National pour l’Environnement (ONE) à la société JIUXING Mines SARL (1). Outre les diverses réactions relevées dans les médias, le Directeur Général de l’ONE a tenu à répondre au Collectif TANY (2). Mais de nombreuses zones d’ombre (...) (lire la suite)

Admin | 11.09.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-59

IREO LOZA MANANONTANONA NY TONTOLO IAINANA MIFANDRAY AMIN’NY RANO AO AMIN’NY TETIKASA FITRANDRAHANA VOLAMENA AO SOAMAHAMANINA
Ny fanambaràm-pikambanan’ny firaisamonim-pirenena nanohitra ny tetikasa fitrandrahana volamena ao Soamahamanina dia manakiana ny fanomezana fahazoan-dàlana ara-tontolo iainana nomen’ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (Office National pour l’Environnement, ONE) ho an’ny orinasa JIUXING Mines SARL (1). Ankoatra ireo filazan-kevitra samihafa momba io navoakan’ny (...) (lire la suite)

Admin | 11.09.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-58

TSY TOKONY HITERAKA FANDROAHANA SY HANOHANANA HO AN’NY TANTSAHA NY FAMETRAHANA NY FARITRA FAMPIASAM-BOLA HO AN’NY FAMBOLENA (ZIA) AO AMIN’NY FARITRA VAKINANKARATRA
Hiditra amin’ny fametrahana ny faritra fampiasam-bola ara-pambolena - zones d’investissement agricole, ZIA - ny Faritra Vakinankaratra, ka nampandre ny mponina amin’ny kaominina maro ao Vakinankaratra hiomana handao ny toerana iainany. Ireo tompon’ity tetikasa ity nefa teo aloha dia nanome toky fa tsy hisy velively izany fandroahana (...) (lire la suite)

Admin | 3.08.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter 58 [ENG]

THE ESTABLISHMENT OF THE AGRICULTURAL INVESTMENT ZONES (AIZs) MUST NOT LEAD TO THE FORCED EVICTION AND STARVATION OF PEASANTS IN THE VAKINANKARATRA REGION.
As part of the implementation of AIZs project by the Vakinankaratra Region, inhabitants of several rural communities in this region had been asked to get ready to leave their living areas while the promoters of this project expressed the intention not to carry out any eviction.
Peasants have not been duly informed of the possibility for (...) (lire la suite)

Admin | 1.08.2016 | Pas de commentaires | Newsletter

... | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.