Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil du site > Archives

Archives (12-2012)

Fandraisan’anjaran’ny Fikambanana TANY amin’ny famolavolana ny LALÀNA SORI-JOTRA momba ny FANAJARIANA NY TANY

Amin’izao vanim-potoana hifanakalozan-kevitra momba ny famolavolana ny lalàna
sori-jotra momba ny Fanajariana ny Tany (Loi d’Orientation sur l’Aménagement du Territoire, LOAT) izao, dia maniry hanambara ny heviny ho fandraisana anjara ny Fikambanana miaro ny tany malagasy – TANY – satria nanaraka akaiky hatrany am-piorenany ny resaka samihafa mikasika ny tany sy ny fampiasana azy, ny fahasahiranan’ny tantsaha sy ny tontolony, ny fitomboan-tsy mitsahatry ny atrikasa mampiasa velarantany (...) (lire la suite)

Admin | 16.12.2012 | Pas de commentaires | Autres publications et (...)

Contribution du Collectif TANY aux débats sur l’élaboration de la LOI d’ORIENTATION sur l’AMENAGEMENT du TERRITOIRE

Dans le cadre des débats sur l’élaboration de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement du Territoire (LOAT), le Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY - souhaite apporter sa contribution car il suit de près depuis sa création les questions relatives à la terre et à son utilisation, les difficultés du monde paysan, la multiplication de projets occupant de vastes superficies, sujets qui concernent directement le devenir de la nation et de la population malgache toute entière.
Une loi (...) (lire la suite)

Admin | 16.12.2012 | Pas de commentaires | Autres publications et (...)

Newsletter n° 20 - Comunicato

SOSTENIAMO GLI ALLEVATORI ED IL LORO PARTIMONIO CONTRO L’ACCAPARRAMENTO DI VASTE SUPERFICI DI TERRA DA PARTE DELLA SOCIETA’ TOZZI GREEN IN MADAGASCAR
La società italiana Tozzi Green, filiale dell’italiana Tozzi Renewable Energy, coltiva soprattutto jatropha, una cultura per la produzione di agro combustibil (lire la suite)

Admin | 9.12.2012 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 20 - Statement

LET US SUPPORT the HERDERS and their HERITAGE against THE LAND GRABBING
of HUGE AREAS by the company TOZZI GREEN in MADAGASCAR
The Italian company Tozzi Green, a subsidiary of the Italian group Tozzi Renewable Energy, mainly cultivates jatropha, a biofuel crop, on the Ihorombe plateau in the Central South of Madagascar and what it hopes will reach 100 000 ha. The company says that it set up in this region with the agreement of the local people: who exactly were consulted and gave (...) (lire la suite)

Admin | 9.12.2012 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 20 - Fanambarana

MIANTSO ANTSIKA HANOTRONA ny MPIOMPY sy ny FANANANY
ary HANOHITRA ny FANGALAN’NY orinasa TOZZI GREEN TSY ARA-DRARINY ny TANY MIDADASIKA eto MADAGASIKARA
Ny orinasa italiana Tozzi Green, sampan’ny orinasa lehibe italiana atao hoe Tozzi Renewable Energy, dia mamboly savoa (voly natao ho avadika solika) ao Ihorombe, faritra Afovoany Atsimon’i Madagasikara. Ny tanjony dia ny ahazo tany mivalapatra hatramin’ny 100 000 ha. Milaza ity orinasa ity fa nahazo alàlana tamin’ny mponina any (...) (lire la suite)

Admin | 9.12.2012 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 20 - Communiqué

Mesdames et Messieurs, Chers amis
Veuillez trouver, ci-dessous, le communiqué que le Collectif TANY a publié à la fin du mois de novembre, pour soutenir les éleveurs et paysans de la région d’Ihorombe qui ont exprimé leurs plaintes et revendications face à l’extension des vastes plantations de la société italienne TOZZI GREEN.
Veuillez recevoir nos salutations cordiales.
Le Bureau et les membres du Collectif TANY
SOUTENONS les ELEVEURS et leur PATRIMOINE contre L’ACCAPAREMENT
de VASTES (...) (lire la suite)

Admin | 9.12.2012 | Pas de commentaires | Newsletters


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.