Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Sommaire > FILAZAM-BAOVAO FAHA-130 [MG]_FANAMBARANA : FAMPIATOANA OFISIALY NY TETIKASA (...)

FILAZAM-BAOVAO FAHA-130 [MG]_FANAMBARANA : FAMPIATOANA OFISIALY NY TETIKASA BASE TOLIARA : FANAPAHAN-KEVITRA MAHASOA SY MIENDRIKA FANEVA

publié par Admin 2, le dimanche 10 novembre 2019

FILAZAM-BAOVAO FAHA-130 [MG] : ASSOCIATION MA.ZO.TO. / CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien / Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY

FANAMBARANA : FAMPIATOANA OFISIALY NY TETIKASA BASE TOLIARA : FANAPAHAN-KEVITRA MAHASOA SY MIENDRIKA FANEVA

Hatramin’ny niantombohan’ny fihetseham-bahoaka tamin’ny taona 2014 nanohitra ny tetikasa fitrandrahana ilmenita ataon’nyToliara Sands, izay niova anarana ho Base Toliara tamin’ny taona 2017, ny fikambanana MA.ZO.TO. ivondronan’ny mponina voakasik’io tetikasa io sy ny mpiara-miasa aminy ao amin’ny CRAAD-OI sy ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy no tsy nitsahatra niantso ny tompon’andraiki-panjakana hampitsahatra tanteraka ny asa tontosain’ity tetikasa fitrandrahana harena ankibon’ny tany Aostraliana ity.

Noho izany, ireo fikambanana voalaza eo ambony ireo dia maneho fifaliana nohon’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filankevitry ny Minisitra tamin’ny faha-06 Novambra 2019 hampiato ny asa rehetra sy ny serasera manodidina ny tetikasa Base Toliara. Toa ren’ireo tompon’andraikitra ihany tokoa mantsy ny feon’ny mponina voakasika sy ny fiarahamonim-pirenena ka miha-velona indray ny fanantenana hahita azy hanao laharam-pahamehana ny fanajàna ny zo fototr’ireo mponina ireo mihoatra amin’ny tombontsoa manokan’ity orinasa mpitrandraka harena ankibon’ny tany ity.

Miarahaba ny tompon’andraiki-panjakana Malagasy izahay nohon’ny fandraisany fanapahan-kevitra feno fahasahiana sy fandraisan’andraikitra na dia teo aza ny tsindry maro samy hafa avy amin’ireo izay manandratra ity tetikasa ity sy ny mpiandany aminy. Miantso ihany koa ny Fanjakana Aostraliana amin’ny alàlan’ny masoivohony eto Madagasikara, mba haneho fandraisana andraikitra toy izany manoloana ity orinasa Aostraliana ity sy hampiseho fanajana ny zo fototry ny vahoaka Malagasy. Amin’izao vanim-potoana ametrahana ny tontolon’ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany ho anisan’ny ivon’ny Programan’asa ho fisandratan’i Madagasikara (IEM) izao dia ho lasa tari-dàlana (« jurisprudence ») eo amin’ny lafin’ny fitsipika sy fandrindrana ity sehatra ity sy ny tontolon’ny fitrandrahana eto Madagasikara anie izao fanapahan-kevitra feno fahendrena izao.

Na izany aza anefa dia mitohy ny ahiahin’ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa Base Toliara nohon’ny fanapahan-kevitry ny Governemanta hanohy ny fifampiraharahana amin’ireo tompon’andraikitr’ity tetikasaity izay mbola manilika azy ireo. Mitaky amin’ny Governemanta ny mangarahara tanteraka momba ny zotra sy fomba hanatontosana, sy ny votoatiny ary ny vokatr’izany fifampiraharahana izany izy ireo ary mbola manohy mitaky ny fampitsaharana tanteraka ity tetikasa fitrandrahana ity fa tsy fampiatoana fotsiny ihany.

Ireo fikambanana manao sonia ity fanambarana ity dia mamerina ny fanohanany ny fanapahan-kevitry ny Filankevitry ny Minisitra hampiato ny tetikasa Base Toliara. Mamporisika ny tompon’andraiki-panjakana izy ireo hanohy hihaino ny feon’ny mponina voakasika, sy handray ny andraikiny feno amin’ny ny maha-mpitari-dàlana azy eo amin’ny fametrahana rafi-pitantanana mahomby mahakasika ny sehatry ny tetikasa goavana rehetra mikendry fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy mba tena hanaja tokoa ny zon’olombelona, ny tombontsoam-pirenena ary ny fampivoarana maharitra eto Madagasikara.

08 novambra 2019

- ASSOCIATION MA.ZO.TO. : mikeamada@yahoo.com ; http://craadoi-mada.com

- CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien : craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

- Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY : patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.