La terre est une grande marmite, et les hommes sont la viande


Accueil > Publications

Publications

Dernière mise à jour le samedi 30 août 2014.


IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO AMIN’NY LALANA VAOVAO MOMBA NY FAMPIASAM-BOLA

Namoaka fanambarana mirakitra ny sosokeviny « Ho amin’ny politika vaovao momba ny fitantanana ny tany malagasy » (1) ny Collectif TANY tao aorian’ny « Dinidinika mialoha » (2) ka ny ventin-kevitra tamin’izany dia :
ny fampitsaharana ny fanaovana ampihimamba sy fangoronan-tany, na amin’ny alalan’ny fivarotana tany amin’ny vahiny, na amin’ny alalan’ny fampanofana tany amin’ny fomba maharitra, na amin’ny alalan’ny fanomezana kaosesiao :
ny fampidirana anatin’ny fehezan-dalàna malagasy ny fankatoavana ho (...) (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

Ity Taratasy Misokatra ity dia efa naparitaky ny Collectif TANY tamin’ny teny frantsay taminy 30 marsa 2014. Aparitany amin’ny teny malagasy indray androany satria tsy mbola nahazoana valiny nahafa-po. (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications

Perle Zafinandro sur TV5MONDE

Perle Zafinandro, présidente de l’association FAGNOMBA sur TV5MONDE 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - samedi 19 avril 2014 (lire la suite)

Admin | 27.04.2014 | Pas de commentaires | Publications

Interview de Mamy Rakotondrainibe sur les dégâts de l’industrie minière canadienne

Gwen Schulman (Amandla - Radio CKUT Montréal) parle avec Mamy Rakotondrainibe du Collectif pour la défense des terres malgaches sur les dégâts humains et environnementaux qui résultent des activités de la société minière canadienne Sherritt International à Ambatovy, Madagascar.
Download : GwenMineMadagascar.mp3
NDLR : Amandla est une émission hebdomadaire d’actualité africaine diffusée chaque mercredi à 19h à la radio montréalaise CKUT (...) (lire la suite)

Admin | 9.06.2012 | Pas de commentaires | Publications

Ambatovy : "Une nouvelle histoire d’horreur minière ?" selon Mining Watch Canada

http://www.miningwatch.ca/article/another-mining-horror-story-sherritt-international-corporation-s-ambatovy-project-madagascar Another Mining Horror Story ? Sherritt International Corporation’s Ambatovy Project in Madagascar Tuesday, April 10, 2012 by Joan Kuyek “Creating a brighter and sustainable future. Ambatovy is one of the most ambitious industrial undertakings in the history of Madagascar, Africa, and the Indian Ocean Region. It will soon produce 60,000 tonnes of refined nickel and (...) (lire la suite)

Admin | 16.04.2012 | Pas de commentaires | Publications

0 | 5 | 10 | 15 | 20


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.