Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil du site > Archives

Archives (08-2018)

Newsletter n° 102

La loi sur les Zones Economiques Spéciales (ZES) à Madagascar :
un abandon volontaire de la souveraineté nationale.
Le Président-candidat osera-t-il la promulguer ?
La loi sur les Zones Economiques Spéciales, qui a connu divers épisodes de refus par différentes entités, refus sincères ou opportunistes, a été déclarée par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) conforme à la Constitution, après la modification de quelques points contestés par cette institution auparavant. La promulgation, c’est-à-dire, la (...) (lire la suite)

Admin 2 | 29.08.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-101

Mahazendana ny tranga niseho tao Amparihibe, Kaominina Andranofotsy, Distrika Maroantsetra, Faritra Analanjirofo.
Ny talata faha-21 Aogositra teo no heno fa raha sendra nivory tany amin’ny toerana iray lavidavitry ny saha ny fokonolona, dia tonga ny zandary niaraka tamin’ny manam-pahefana ambony iray, fanta-daza ao amin’ny rafim-panjakàna ao amin’ny Distrika Maroantsetra, sy olona izay nandrava ny fefy ary nanapaka ny hazo sy nanongotra ny fototra lavanilina.
Rehefa tonga ny fokonolona dia (...) (lire la suite)

Admin 2 | 24.08.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 100 [ENG]

CALL TO ALL CITIZENS TO MONITOR THE EVENTS HAPPENING
IN AMPARIHIBE, ANDRANOFOTSY RURAL MUNICIPALITY,
DISTRICT OF MAROANTSETRA
Members of Amparihibe’s local community (fokonolona), at Andranofotsy rural municipality, district of Maroantsetra, in Analanjirofo region, have problems with their land.
The Mayor and other local authorities plan to remove the land from the community where rice, vanilla, cloves and coffee are grown and where grazing areas and tombs are located.
The concerned (...) (lire la suite)

Admin 2 | 21.08.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 100

APPEL A TOUS LES CITOYENS POUR SURVEILLER LES FAITS QUI SE DEROULENT
A AMPARIHIBE COMMUNE RURALE ANDRANOFOTSY,
DISTRICT DE MAROANTSETRA
Les membres de la communauté locale (fokonolona) d’Amparihibe, commune rurale d’Andranofotsy, district de Maroantsetra, région d’Analanjirofo rencontrent des problèmes relatifs à leurs terres.
Le Maire et d’autres autorités locales prévoient de retirer à la communauté les terres où se trouvent des cultures de riz, vanille, girofle, café, des zones de pâturage et des (...) (lire la suite)

Admin 2 | 20.08.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-100

MIANTSO ANTSIKA REHETRA HANARA-MASO NY ZAVA-MISEHO AO AMPARIHIBE COMMUNE RURALE ANDRANOFOTSY DISTRIKA MAROANTSETRA
Manana olana mikasika ny taniny ny fokonolona ao Amparihibe Kaominina ambanivohitra Andranofotsy Distrika Maroantsetra, Faritra Analanjirofo.
Kasain’ny Ben’ny Tanàna sy ny manam-pahefana sasany any an-toerana ho esorina amin’ny fokonolona ny taniny izay misy tanimbary, voly lavanilina sy jirofo ary kafe, kijanan’omby ary fasana.
138 hekitara ny velaran-tany voakasika.
Tsy dia (...) (lire la suite)

Admin 2 | 17.08.2018 | Pas de commentaires | Newsletters


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.