La terre est une grande marmite, et les hommes sont la viande


Accueil > Publications

Publications

Dernière mise à jour le jeudi 18 janvier 2018.


FANAZAVANA

Naheno tamin’ny manodidina izahay fa toa misy fiantsoana fivoriana momba ny Zones Economiques Spéciales (ZES na Faritra ara-toekarena manokana) hono androany ao Antananarivo ary misy resaka momba ny fanasana na fanatrehan’ny solontena maromaro –n’ny Fikambanana TANY (Collectif TANY). Koa tianay ny manambara ampahibemaso fa sady tsy nahaheno vaovao momba izany fivoriana izany izahay no tsy nandefa solontena amin’izany fihaonana izany na iray aza.
Parisy, faha – 17 janoary 2018
Ny Fikambanana TANY (...) (lire la suite)

Admin | 18.01.2018 | Pas de commentaires | Publications

CLARIFICATION

Ayant eu vent d’une réunion sur les Zones Economiques Spéciales qui se tiendrait ce jour à Antananarivo dont l’invitation mentionnerait l’invitation ou la présence de plusieurs représentants du Collectif TANY, nous tenons à déclarer publiquement que nous n’avons pas été informés et n’aurons aucun représentant à cette réunion.
Paris le 17 janvier 2018
Le Collectif pour la défense des terres malgaches - (...) (lire la suite)

Admin | 18.01.2018 | Pas de commentaires | Publications

IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO AMIN’NY LALANA VAOVAO MOMBA NY FAMPIASAM-BOLA

Namoaka fanambarana mirakitra ny sosokeviny « Ho amin’ny politika vaovao momba ny fitantanana ny tany malagasy » (1) ny Collectif TANY tao aorian’ny « Dinidinika mialoha » (2) ka ny ventin-kevitra tamin’izany dia :
ny fampitsaharana ny fanaovana ampihimamba sy fangoronan-tany, na amin’ny alalan’ny fivarotana tany amin’ny vahiny, na amin’ny alalan’ny fampanofana tany amin’ny fomba maharitra, na amin’ny alalan’ny fanomezana kaosesiao :
ny fampidirana anatin’ny fehezan-dalàna malagasy ny fankatoavana ho (...) (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

Ity Taratasy Misokatra ity dia efa naparitaky ny Collectif TANY tamin’ny teny frantsay taminy 30 marsa 2014. Aparitany amin’ny teny malagasy indray androany satria tsy mbola nahazoana valiny nahafa-po. (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications

Perle Zafinandro sur TV5MONDE

Perle Zafinandro, présidente de l’association FAGNOMBA sur TV5MONDE 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - samedi 19 avril 2014 (lire la suite)

Admin | 27.04.2014 | Pas de commentaires | Publications

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.