Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletters

Newsletters

Dernière mise à jour le lundi 20 mai 2019.


Filazam-baovao faha-122

ANTSO AVO HANAFAHANA IREO OLOMPIRENENA 9 IZAY MANOHITRA NY TETIKASA FITRANDRAHANA FASI-MAINTY BASE TOLIARA AO AMIN’NY DISTRIKAN’I TOLIARA II
Olompirenena sivy (9) monina ao amin’ny tanànan’i Benetse sy Ampototse ary Tsiafanoka, ao amin’ny faritra Atsimo-Andrefana, no nosamborina ny faha-2-n’ny volana mey 2019 lasa teo ary notazonina am-ponja vonjy maika, araky ny vokatry ny fampanoavana tamin’ny faha-9-n’ny volana mey noho izy ireo nandray anjara tamin’ny hetsika fanoherana ny tetikasa (...) (lire la suite)

Admin 2 | 20.05.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 122

APPEL POUR LA LIBERATION DES 9 CITOYENS QUI S’OPPOSENT AU PROJET D’EXPLOITATION D’ILMENITE BASE TOLIARA DANS LE DISTRICT DE TOLIARA II
Neuf citoyens habitants de Benetse, Ampototse et Tsiafanoke dans la région Sud-Ouest ont été arrêtés le 2 mai 2019 et mis en détention provisoire le 9 mai suite aux décisions du Parquet car ils ont participé à la manifestation de contestation du projet d’extraction d’ilménite de Base Toliara que les habitants de ces villages ont effectuée ensemble le 17 avril 2019.
Le (...) (lire la suite)

Admin 2 | 20.05.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 121 [ENG]

PETITION for the immediate release of the 9 detainees in the context of the case of the Base Toliara project
Dear Ladies and Gentlemen,
In order to ensure there are many of us calling together on the competent authorities for the immediate release of the 9 detainees mentioned above, the RSCDA-IO/CRAAD-OI invites you to sign the petition that you can access at following link :
https://www.mesopinions.com/petitio... ;
The text of the petition is at the bottom of this message.
To sign, (...) (lire la suite)

Admin 2 | 14.05.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

Filazam-baovao faha-121

FANASANA HANAO SONIA NY FITAKIANA HAMOAHANA TSY MISY HATAK’ANDRO IREO OLONA SIVY VOATANA ANY AM-PONJA
Tompokolahy sy Tompokovavy,
Mba aha-maro an’isa antsika hiara-hangataka amin’ireo tompon’andraikitra mahefa ny famoahana tsy misy hatak’andro ireo olona sivy (9) voatana any am-ponja momba ny raharaha orinasa Base Toliara, dia miantso antsika ny fikambanana CRAAD-OI hanasonia ny fitakiana an-tsoratra ato anatin’ity rohy ity :
https://www.mesopinions.com/petitio... ;
Nadika io ambany io ny (...) (lire la suite)

Admin 2 | 14.05.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 121

PETITION pour la libération immédiate des 9 détenus dans le cadre de l’affaire Base Toliara
Mesdames et Messieurs,
Afin que nous soyons nombreux à demander ensemble aux autorités compétentes la libération immédiate des 9 détenus dans le cadre de l’affaire du projet Base Toliara, le CRAAD-OI vous invite à signer la pétition qui se trouve dans le lien : https://www.mesopinions.com/petitio... ;
Le texte de la pétition se trouve un peu plus bas.
Pour signer, cliquez sur le lien, compléter votre (...) (lire la suite)

Admin 2 | 14.05.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.