Categories

Accueil > Publications > Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

30 août 2014
Admin

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

français Malagasy

Ity Taratasy Misokatra ity dia efa naparitaky ny Collectif TANY tamin’ny teny frantsay taminy 30 marsa 2014. Aparitany amin’ny teny malagasy indray androany satria tsy mbola nahazoana valiny nahafa-po.

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika,
ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny

Andriamatoa Filoha, Tompokovavy sy Tompokolahy

Ny tany malagasy dia harena voajanahary tsiriritin’ny hafa. Anisan’ny manahiran-tsaina ny mponina ny fiarovana sy ny fitsimbinana azy. Nanamarika izany ireo mpitondra vaovao. Ny fanapahan-kevitra voalohany noraisin’ny fivorian’ny Filan-kevitry ny Minisitra voalohany notarihin’ny Filoham-pirenena tamin’ny 29 janoary 2014 dia nandrara “ny fanalana, na famindrana tanteraka na ampahany, na fikarakarana antontan-taratasy mikasika fanomezana tanim-panjakana ho an’ny olon-kafa” ary izany dia “mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao”(1). Fa inona kosa no hitranga ary ao aorian’izay ? (...)

Vakio ao amin’ny tovana etsy ambany ny tohiny.

titre documents joints

  • NL31 Taratasy Misokatra 2014 (PDF – 314 ko)

    Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika,
    ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny