Categories

Accueil > Articles > DECLARATION / FANAMBARANA

4 janvier 2009
Admin

DECLARATION / FANAMBARANA

DECLARATION :

Face à la confusion que certaines actualités diffusées dans les media ces derniers jours auraient pu créer, le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches tient à rappeler qu’il est un mouvement de citoyens, indépendant de tout parti ou groupement politique.
Le Collectif a été créé à l’initiative des Malgaches de l’extérieur et travaille pour un objectif précis, à savoir défendre les terres malgaches et non pour des objectifs politiciens.
Le Collectif n’a participé à aucune réunion publique et n’appellera aucune réunion publique ni manifestation dans les prochaines semaines.
Pour connaître nos futures actions, veuillez consulter le site http://terresmalgaches.info à partir du lundi 5 janvier.

Paris, le 4 janvier 2009
Le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches

FANAMBARANA

Manoloana ny fisavorovoroan-tsaina mety ho nateraky ny vaovao samihafa nivoaka tamin’ny gazety tato ato, dia tian’ny Tambazotra " VAHOAKA MALAGASY MIFEHY NY TANINY ILAINY HAMOKARANA "ny manamafy fa izy dia Tambazotra tsy miankina amina antoko na vondrona politika ary misokatra ho an’ny olom-pirenena tsimialonjafy.
Ny Tambazotra dia najoron’ny Malagasy aty am-pita, hiasa ho an’ny tanjona mazava, izay ny fiarovana ny tany malagasy, fa tsy zavatra hafa.
Tsy mbola nandray anjara tamina fihaonambe niantsoana vahoaka ny tambazotra ary tsy hamory vahoaka na hitarika filaharana ato ato.
Raha te-handalina sy/na handray anjara amin’ny asa manaraka hianao, dia jereo ny tranokala http://terresmalgaches.info manomboka ny alatsinainy 5 janoary.

Parisy, faha-4 janoary 2009
Ny Tambazotra " Vahoaka Malagasy Mifehy ny Taniny Ilainy Hamokarana "