Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil

Newsletter n° 91 [ENG]

The Special Economic Zone law : a gateway to land grabbing in Madagascar
Continuing its action in defence of Malagasy lands and for a reasonable and sustainable management of natural resources, the TANY Collective is willing to carry on keeping the debate going about the Special Economic Zones (SEZ ). The issue is so important that it deserves that all Malagasy citizens have the opportunity to know the various aspects and consequences of the project and bring their opinion, their remarks (...) (lire la suite)

Admin 2 | 4.04.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-91

NY LALÀNA MAHAKASIKA NY FARITRA ARA-TOEKARENA MANOKANA (ZES),
VARAVARANA MISOKATRA HO AN’NY FANGORONAN-TANY ETO MADAGASIKARA
Eo am-panohizana ny asany fiarovana ny tany Malagasy sy fibanjinana fitantanana mirindra sy maharitra ny harena voajanahary ananan’ny firenena ny Fikambanana miaro ny Tany, dia te-hanohy hanetsiketsika sy hamatsy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny Faritra Ara-toekarena Manokana (ZES). Mavesa-danja loatra mantsy ny lokan’ady ka mendrika ny hanompanan’ny olompirenena (...) (lire la suite)

Admin 2 | 15.03.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter n° 91

LA LOI SUR LES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES (ZES),
UNE PORTE OUVERTE À L’ACCAPAREMENT DE TERRES À MADAGASCAR
Poursuivant ses actions pour la défense des terres malgaches, et pour une gestion raisonnée et durable des ressources naturelles du pays, le Collectif TANY voudrait continuer à alimenter le débat sur les zones économiques spéciales (ZES). L’importance de l’enjeu mérite que tous les citoyens malgaches aient l’occasion de connaître les divers aspects et conséquences de ce projet et apportent leurs (...) (lire la suite)

Admin | 13.03.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-90

TARATASY MISOKATRA ho an’ Andriamatoa LIM SANG-WOO
Masoivohon’ny Repoblikan’i Korea Atsimo eto Madagasikara
Andriamatoa Masoivoho,
Tompokolahy hajaina,
Voninahitra ho anay ny mandefa aminao ity taratasy misokatra ity, izay nandefasanay dika mitovy ny manam-pahefana sy ny mpanao gazety Malagasy.
Amin’izao fiandohan’ny taona 2018 izao, manodidina ny fanoloranao ireo taratasy fahazoanao alàlana ho masoivoho, dia nanambara ny ao amin’ny vohikalan’ny Fiadidiana ny Repoblika Malagasy fa (...) (lire la suite)

Admin | 13.03.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter n° 90 [ENG]

OPEN LETTER
To His Excellency Mister Lim Sang-woo,
Ambassador of the Republic of South Korea to Madagascar
Excellency,
We have the honor to write you this open letter, which we will send a copy to the authorities and to the Malagasy press.
At the beginning of 2018, quoting parts of your credentials, the website of the Presidency of the Malagasy Republic announced "many projects [that] will be accelerated" as part of the strengthening of the partnership between South Korea and (...) (lire la suite)

Admin | 22.02.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Newsletter n° 90

LETTRE OUVERTE à SON EXCELLENCE Monsieur LIM SANG-WOO
Ambassadeur de la République de Corée du Sud à Madagascar
Excellence,
Nous avons l’honneur de vous adresser cette lettre ouverte dont nous transmettrons une copie aux autorités et à la presse malagasy.
En ce début de l’année 2018, dans le cadre de la remise de votre lettre de créances, le site de la Présidence de la République Malagasy a annoncé « de nombreux projets [qui] vont être accélérés » dans le cadre du renforcement du partenariat entre la (...) (lire la suite)

Admin | 18.02.2018 | Pas de commentaires | Newsletter

Filazam-baovao faha-88

TENA TOKONY ATSAHATRA MIARAKA AMIN’NY VAVA
NY TETIK’ASA FITRANDRAHANA HARENA AN-KIBON’NY TANY
ATAON’NY DNI METALS AO VOHITSARA MADAGASIKARA !
Ventiny :
Nametraka fitarainana tamin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina ny tompon-tany voatohintohina tamin’ny fitrandrahana vatosoa manjarano ataon’ny Orinasa DNI Metals ao Ambatolampy - Vohitsara, Distrikan’i Brickaville. Ny didy maika navoaky ny Filohan’ny Fitsarana dia nanamafy ny fisian’ny hetsika hafahafa sy fanararaotana teo amin’ny (...) (lire la suite)

Admin | 18.02.2018 | Pas de commentaires | Newsletter


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.