Categories

Accueil

Newsletter n°148

APPEL URGENT AUX AUTORITES MALAGASY POUR EMPECHER LA MISE EN ŒUVRE D’ESSAIS PILOTES DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION DE TERRES RARES PAR LA SOCIETE RREM A AMPASINDAVA Depuis 2015, les organisations de la société civile et les communautés affectées par le projet d’exploitation de terres rares à Ampasindava, dans le district d’Ambanja, n’ont cessé d’alerter les autorités Malagasy sur les dangers...

Lire la suite

Filazam-baovao faha-147

DINGANA LEHIBE MANKANY AMIN’NY FAMERENANA AMIN’NY LAONINY NY FANJAKANA TAN-DALÀNA EO AMIN’NY SEHATRY NY FITRANDRAHANA Taorian’ny antso avo nataon’ny vondrom-piarahamonina voakasika, ny CRAAD-OI sy ny fikambanana TANY ary ny Tambazotra Nasionalin’ny Fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena eto Madagascar (PFNOSCM Voifiraisana), dia nidina tany Vohilava, Distrikan’i Mananjary, ny Komity iombonan’ny...

Lire la suite

Dernières brèves